1. Дуудлага худалдааг 2019 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн 12 цагт аймгийн ЗДТГ-ын 508 тоот өрөөнд зохион байгуулна;

Төрийн болон орон нутгийн өсчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахад дагаж мөрдөж буй журамууд 

Энд дарна уу. https://www.tender.gov.mn/mn/rules/list