Орон нутгийн өмчийн газарт өргөдөл, санал хүсэлт гаргах

Таны нэр
Холбоо барих утас
Шалгах үг

Өргөдлийн агуулга

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа : 2019.01.01 - 2024.12.31