1. Дуудлага худалдааг 2019 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн 12 цагт аймгийн ЗДТГ-ын 508 тоот өрөөнд зохион байгуулна;

Орон нутгийн өмчийн газарт өргөдөл, санал хүсэлт гаргах

Таны нэр
Холбоо барих утас
Шалгах үг

Өргөдлийн агуулга

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа : 2019.01.01 - 2024.12.31