Албан хаагчдын танилцуулга

Овог, нэр

Албан тушаал

Утас

Хаяг, майл

 

 

1.

 

 

З.Балданням

 

ОНӨГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч    

 

 

70322006

Нутгийн удирдлагын ордон-503 тоот

 

onug.uvurkhangai@gmail.com

 

 

 

2.

 

 

Б.Даваасүрэн

Аймгийн Засаг даргын Орон нутгийн өмчийн газрын ХАААлбаны дарга 

 

 

70323575

Нутгийн удирдлагын ордон-512 тоот

 

onug.uvurkhangai@gmail.com

 

3.

 

М.Нинжбадгар

Орон нутгийн өмчийн газрын өмч хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

70323535

 

 

 

 

 

Нутгийн удирдлагын ордон-510 тоот

 

onug.uvurkhangai@gmail.com

 

 

4.

 

Г.Ариунаа

Өмчийн бүртгэл, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

5.

 

 

Б.Баттөр

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг Орон нутгийн өмчийн газрын Хууль эрх зүй, гэрээний хэрэгжилт, хөрөнгийн мэдээлэл лавлагаа, хөрөнгийн бүртгэл мэдээллийн программ хариуцсан мэргэжилтэн 

6.

Б.Эрдэмзаяа

Архив, бичиг хэрэг, нярав

 

 

 

 

70322007

Нутгийн удирдлагын ордон-512 тоот

 

onug.uvurkhangai@gmail.com

 

 

7.

 

О.Буяндүүрэн

 

 

Жолооч

 

8.

 

С.Даваадоньд

Санхүү, өмчийн хадгалалт хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн

Нутгийн удирдлагын ордон-509 тоот

 

onug.uvurkhangai@gmail.com

 

 

9.

 

Т.Эрдэнэсүрэн

Аймгийн ОНӨГ-ын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

70322307

 

 

 

 

 

 

Нутгийн удирдлагын ордон-501 тоот

 

onug.uvurkhangai@gmail.com

 

 

10.

 

Б.Пүрэвсүрэн

Аймгийн ОНӨГ-ын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

11.

 

Ч.Өлзийхутаг

Аймгийн ОНӨГ-ын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн