Төрийн албан хаагчийн ашиг сонирхолтой холбогдох мэдээлэл

Албан тушаал
Албан тушаалтны нэр
Мэдээлэл өгсөн хүний нэр, утас
Шалгах үг

Өргөдлийн агуулга

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа : 2019.01.01 - 2024.12.31