1. Дуудлага худалдааг 2019 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн 12 цагт аймгийн ЗДТГ-ын 508 тоот өрөөнд зохион байгуулна;      Тогтоол

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 15213222 2019-02-22 1233123