Нийтэлсэн : 2023-06-14 14:58:00

өргөдөл шийдвэрлэлт

1. Хархорин-Ус суваг ОНӨААТҮГ-ын ТУЗ-ын гишүүнээс чөлөөлөх тухай иргэний гаргасан өргөдлийн дагуу аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 02 сарын 10-ны өдрийн хурлын тогтоолоор чөлөөлсөн.

2. Онги-Ус суваг ОНӨХХК, Баянтээг түлш ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай иргэний гаргасан өргөдлийн дагуу аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 02 сарын 10-ны өдрийн хурлын тогтоолоор чөлөөлсөн.

3. Хөрөнгө шийдвэрлүүлэх тухай /хураагдсан экскаватор эргүүлэн авах/

4. Портер авто машин худалдан авах тухай иргэний гаргасан өргөдлийг аймгийн Засаг даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/359 тоот захирамжаар тухайн иргэний өргөдлийг шийдвэрлэж худалдсан болно.

5. Портер авто машин худалдан авах тухай аймгийн Засаг даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/359 тоот захирамжаар тухайн иргэний өргөдлийг шийдвэрлэж худалдсан болно.