Нийтэлсэн : 2023-06-09 10:03:50


Өргөдөл

1. Хархорин-Ус суваг ОНӨААТҮГ-ын ТУЗ-ын гишүүнээс чөлөөлөх тухай-2023.01.12

2. Онги-Ус суваг ОНӨХХК, Баянтээг түлш ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай -2023.01.10

3. Хөрөнгө шийдвэрлүүлэх тухай /хураагдсан экскаватор эргүүлэн авах/-2023.03.20

4. Портер авто машин худалдан авах тухай-2023.03.15

5. Портер авто машин худалдан авах тухай-2023.04.07