1. Дуудлага худалдааг 2019 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн 12 цагт аймгийн ЗДТГ-ын 508 тоот өрөөнд зохион байгуулна;

Албан бус зорилгоор эд хөрөнгө, албаны мэдээллийг хувьдаа ашиглаж байгаа талаарх мэдээлэл

Албан тушаалтны нэр
Мэдээлэл өгсөн хүний нэр, утас
Шалгах үг

Өргөдлийн агуулга

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа : 2019.01.01 - 2020.12.31