Нийтэлсэн : 2022-12-21 11:20:31

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ


     Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас 2022 онд Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий  үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4-т заасны дагуу хамтран ажиллах төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодыг /худалдан авах ажиллагааны А3 сертификаттай/ урьж байна.


Хамтран ажиллах төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоод Нутгийн удирдлагын ордоны 503 тоотод ирж уулзах юмуу 70322007, 70322307 утсаар холбогдоно уу

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР