Нийтэлсэн : 0000-00-00 00:00:00


Байгууллагын 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцууллаа

Байгууллагын 2020 оны үйл ажиллагааны тайлантай танилцахыг хүсвэл 

Энд дарна уу. https://umch.ov.gov.mn/1/165/UA-nii%20tailan%202020.pptx