Нийтэлсэн : 2020-02-11 11:42:21


ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНД ОРЖ АЖИЛЛАХ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЗАР

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн дагуу Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газар нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцын мөн харьяа төсвийн байгууллагын худалдан авах ажиллагааг ил тод, шударга, хуулийн хүрээнд зохион байгуулах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороонд орж ажиллах сонирхолтой худалдан авах ажиллагааны сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан, худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэдлэгтэй, үнэлгээний хороонд хараат бус, шударга, хуулийн дагуу ажиллах боломжтой Төрийн бус байгууллагын гишүүнийг хамтран ажиллахыг урьж байна.

Холбоо утас: 7032-2307 

Гэрээний загварыг энд дарж татна уу. 

http://umch.ov.gov.mn/1/123/TBB%20Geree%20-%202019.pdf


diyarbakır escort